Dijital Türk lirası sahaya çıkmaya hazırlanıyor

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan edinilen bilgiye nazaran, gelecek yıl da enflasyon, para siyaseti ve mali piyasalara yönelik ödemli adımların atılmasına devam edilecek.

Buna nazaran, 2023’te, liralaşma stratejisi adımlarının hayata geçirilmesi başta olmak üzere, para ve maliye siyaseti araçlarının koordineli bir biçimde uygulamaya konularak finansal istikrarı gözetmek ve fiyat istikrarını sağlamak hedefi doğrultusunda hareket edilecek.

Bu devirde, para, maliye ve gelirler siyasetleri koordineli olarak yürütülecek. Enflasyonu kademeli olarak hedeflenen düzeylere düşürmeyi amaçlayan ihtiyatlı para siyaseti tedbirleri maliye ve gelirler siyasetleri tarafından da desteklenecek. Gelirler siyaseti gelir dağılımı adaletini güçlendirecek ve fiyat istikrarını gözetecek biçimde belirlenecek.

Mal ve hizmet piyasalarında rekabeti temin edecek, geliştirecek ve yeni direkt yatırımlar için daha elverişli bir ortamın tesisine katkı sağlayacak çalışmalar sürdürülecek.

DALGALI KUR REJİMİ UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Para siyaseti kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen başka unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacak.

Dalgalı kur rejimi uygulamasına devam edilecek. Kurlarda sıhhatsiz fiyat oluşumlarının gözlenmesi yahut çok oynaklık durumunda piyasalarda istikrarın sağlanması hedefiyle gerekli adımlar atılacak.

2023 yılında siyaset kararlarının irtibatı kapsamındaki uygulamalara devam edilecek. Kamuoyunun daha geniş kısımlarının kararları anlayıp yorumlayabilmeleri gayesiyle dijital araçların daha faal kullanımı ve gaye kitlelere kararların açıklanması konusunda çalışmalar yapılacak.

SOĞUK HAVA YATIRIMLARINA DESTEK

Dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesini sağlayacak soğuk depo zincirleri desteklenecek. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında teklif edilen projelerde soğuk hava deposu yatırımlarına dayanak verilecek.

Tarım eserlerinde arz ve rekolte iddialarının sağlıklı yapılabilmesine imkan veren bir erken ihtar sistemi kurularak, besin eserlerinde fiyat dalgalanmasının büyük data ve ileri analitik prosedürler kullanılarak yakından takip edileceği “Ürün Nezaret Mekanizması” hayata geçirilecek.

Veri toplama, tahlil, izleme ve karar dayanak hizmetleri dijital ortamda oluşturularak ziraî eserlerin arz güvenliğini sağlamaya yönelik “Arz Güvenliği Takip Sistemi” kurulacak.

Taze meyve zerzevat piyasasında mevsimselliği ve yüksek fiyat artışlarını dengeleyici bir öge olarak teknolojik örtü altı üretim ile çağdaş sulama sistemleri desteklenecek.

Mali piyasalara yönelik adımlar kapsamında gerçek kesimin finansman muhtaçlığına düşük maliyetle yanıt verebilen, farklı nitelikteki finansal araçları sağlam kurumlar aracılığıyla geniş bir yatırımcı tabanına sunabilen ve İstanbul’un cazip bir global finans merkezi olma gayesini destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal bölümün oluşturulması temel gaye olarak belirlendi.

Buna nazaran, finansal kuruluşların ana ortaklarını ve tüm iştiraklerini kapsayan mevcut konsolide kontrol çerçevesinin aktifliği artırılacak.

MİLLİ PARA CİNSİNDEN SÜREÇLER YAPILACAK

Uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi gayesiyle ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek. Bu kapsamda, ikili mutabakatlar yoluyla lokal para cinslerinden ticaret imkanları artırılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)-Çin Merkez Bankası ortasında yenilenen “Para Takası Anlaşması” kapsamında firmalara Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzeri uygulamalar Türkiye ile finansal ve ticari münasebetleri ağır olan ülkelere yayılacak.

Bazı ülkelerle karşılıklı olarak finansal piyasalarda güç ticareti ödemeleri dahil ulusal para cinsi süreçlere başlanması, Türk lirası varlıklara yatırım yapılması, ulusal kredi kartlarının kabulü ve finansal süreçlerin ulusal para cinsinden gerçekleştirilmesi, bankalar arası iş birliği ve irtibatın güçlendirilmesi için hayata geçirilen tedbirlerin öteki ticaret ortakları ile de geliştirilmesi için teşebbüste bulunulacak.

DİJİTAL TÜRK LİRASI

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak.

Dijital Türk lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak. Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.

Uluslararası âlâ uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, inançlı bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek. “Düzenleme Deney Alanı ve Sanayi Deney Alanı” oluşturulacak.

İstanbul Finans Merkezinin faaliyete geçişini takiben “İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü” kurulacak.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir